PHẦN LÝ THUYẾT CHUNG

Tất cả nhân viên An Ninh SBC đều phải trải qua giờ học lý thuyết chung về nghiệp vụ bảo vệ theo quy định tại nghị định 06/2013 – BCA. Được đào tạo chuyên nghiệp về ý thức, tác phong nơi làm việc, đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  • Trang chủ
  • Điện thoại
  • Messenger
  • Zalo